Решения на ОбС-Дряново, приети на 38-мото заседание

Решения от Протокол №38/28.06.2017г на Общински съвет-Дряново (Решения №№300-308)   Прочети

2017-06-30 14:27:46  
 
Номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2017/2018 година

  Прочети

2017-06-29 13:39:42  
 
Отмяна на текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново

Отмяна разпоредбите на чл.4 ал.1 т.т.4 и 5, чл.16 ал.12, чл.24а, чл.35а и чл.55 ал.1 и ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (приета с Решение №42/28.01.2008г; посл.изм.и доп.с Решение №249/27.02.2017г)   Прочети

2017-06-29 10:24:45  
 
Материали за заседанието на ОбС-Дряново на 28 юни, сряда

  Прочети

2017-06-23 16:15:34  
 
Заседания на постоянни комисии към ОбС на 22 юни

Предварителен дневен ред за заседанията на ПК ОбАОбРСКИ, ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП на 22.06.2017г /четвъртък/.   Прочети

2017-06-22 08:51:55