Протест от Окръжна прокуратура - Габрово против чл.1 ал.2 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Дряново

  Прочети

2017-05-15 13:36:20  
 
График на заседанията на постоянните комисии и на ОбС за м. май 2017г

  Прочети

2017-05-12 14:56:19  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново

На 15 май 2017г ще се проведе извънредно заседание на ОбС-Дряново - приемане на решение чрез подписка.   Прочети

2017-05-12 14:53:11  
 
Решения и приети документи на заседанието на ОбС, проведено на 28 април

Решения и приети документи на 34-тото заседание на ОбС-Дряново, проведено на 28.04.2017г.   Прочети

2017-05-04 15:28:27  
 
Отмяна на чл.53 ал.1 т.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение №39/30.01.2012г на Общински съвет – Дряново)

  Прочети

2017-05-04 14:38:38