Заседание на ОбС-Дряново на 27.01.2016г. /сряда/

Проект на дневен ред и материали за заседанието на Общински съвет на 27 януари, сряда, от 14 часа   Прочети

2016-01-24 13:07:21  
 
Заседания на Постоянни комисии към ОбС на 21 януари

Проект на дневен ред за заседанията на ПК ОбАОбРСУКИРОСККК, ПК УТСГВСЕ и ПК ФИП на 21.01.2016г./четвъртък/, във връзка с предстоящото заседание на Общинския съвет на 27 януари   Прочети

2016-01-21 13:02:47  
 
Заседания на ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН

Проект на дневен ред за заседанията на ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 20.01.2016г., във връзка с предстоящото заседание на Общинския съвет на 27 януари.   Прочети

2016-01-20 13:29:59  
 
Предоставянето на имоти от Общинския поземлен фонд Дряново с начин на трайно ползване „ПОЛСКИ ПЪТИЩА” и „НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ”

  Прочети

2016-01-11 16:52:38  
 
Решения от проведеното на 29 декември 2015г. заседание на ОбС-Дряново

Решения от Протокол №5/29.12.2015г. на Общински съвет - Дряново (Решения №№33-43)   Прочети

2016-01-05 14:09:42