Проект на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане дейността на спортните организации в Община Дряново

  Прочети

2017-07-14 09:03:23  
 
Допълнение към протест по Адм.дело №137/2017г от прокурор при Окръжна прокуратура-Габрово против чл.чл.29, 30 и 31 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Дряново

  Прочети

2017-07-14 08:46:04  
 
Общинска стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2017/2018 година

Номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2017/2018 година   Прочети

2017-07-11 13:45:54  
 
Решения на ОбС-Дряново от последното заседание

Решения от Протокол №39/10.07.2017г на ОбС-Дряново   Прочети

2017-07-11 13:42:37  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 10 юли, понеделник

  Прочети

2017-07-06 11:42:49