ОБРЪЩЕНИЕ ПО ПОВОД КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО ТОДОР ГЕОРГИЕВ

  Прочети

2015-12-25 15:39:49  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 29 декември

Материали и проект на дневен ред за заседанието на Общинския съвет на 29.12.2015г. /вторник/   Прочети

2015-12-23 12:49:37  
 
Върнато решение за ново обсъждане от ОбС-Дряново

Със Заповед №РД-02-03-162 от 16.12.2015г. Областният управител на област Габрово върна за ново обсъждане Решение №15 от Протокол №3/07.12.2015г. на Общинския съвет в частта по т.11 от решението   Прочети

2015-12-23 10:46:22  
 
Решения от извънредното заседание на ОбС

Публикувани са решенията на ОбС, приети на 17.12.2015г.   Прочети

2015-12-21 14:15:49  
 
Нова стратегия за развитие на спорта в Общината

По инициатива на Председателя на Общински съвет г-н Тодор Георгиев се проведе работна среща по проблемите на спорта в Дряново.   Прочети

2015-12-18 16:19:17