График на заседанията на Постоянните комисии през м. февруари

График на заседанията на Постоянните комисии през м. февруари, във връзка с предстоящото заседание на ОбС-Дряново на 16.02.2015г.   Прочети

2015-01-29 09:13:08  
 
Решения на ОбС-Дряново от заседанието, проведено на 18 декември

Публикувани са решенията на Общински съвет-Дряново от 52-рото заседание, проведено на 18.12.2014г.   Прочети

2014-12-22 11:40:16  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 18 декември, четвъртък

Проект на дневен ред и материали за 52-рото заседание на ОбС-Дряново на 18.12.2014г. от 15.30 часа   Прочети

2014-12-15 15:08:41  
 
Проект на дневен ред за заседанията на пост. комисии на ОбС на 12 декември

Проект на дневен ред за заседанията на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИП на 12 декември   Прочети

2014-12-12 14:07:50  
 
Проект на дневен ред за заседанията на комисии на ОбС на 11 декември

Проект на дневен ред за заседанията на ПК ЗСДЖН, ПК ОбАОбРС и ПК ОКМДСТ на 11.12.2014г.   Прочети

2014-12-11 13:02:47