Решения от проведеното на 11 май заседание на ОбС-Дряново

Публикувани са решенията на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 11.05.2015г. заседание (Протокол №55 на ОбС).   Прочети

2015-05-15 10:02:42  
 
Протест от РП-Дряново срещу Наредба на Общинския съвет

Протест от РП-Дряново срещу Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци /кучета/ на територията на Община Дряново, приета с Решение №146/30.07.2012г. на ОбС-Дряново   Прочети

2015-05-12 11:04:39  
 
Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 11 май

Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 11 май 2015г. /понеделник/ от 15.30 часа.   Прочети

2015-05-08 15:15:02  
 
Предварителен дневен ред за заседанията на Постоянните комисии

Предварителен дневен ред за заседанията на Постоянните комисии, във връзка с предстоящото заседание на Общинския съвет на 11 май 2015г.   Прочети

2015-04-30 09:26:07  
 
График на заседанията на комисиите към ОбС през м. май

График на заседанията на комисиите към ОбС-Дряново, във връзка с предстоящото заседание на общинския съвет на 11 май 2015г. /понеделник/.   Прочети

2015-04-24 10:17:49