Решение на ОбС от извънредното заседание на 26.09.2016г.

Публикувано е решението на ОбС от извънредното заседание /подписка/, проведено на 26.09.2016г.   Прочети

2016-09-27 15:13:47  
 
Предварителен дневен ред за заседанията на Пост.комисии на 26 септември

Предварителен дневен ред за заседанията на ПК ОбАОбРСКИ, ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 26.09.2016г /понеделник/   Прочети

2016-09-26 11:56:16  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново

На 26 септември, понеделник, ще се проведе извънредно заседание /подписка/ на ОбС-Дряново.   Прочети

2016-09-21 15:26:57  
 
Оспорени решения на ОбС-Дряново от проведеното на 29.08.2016г заседание (Протокол №18)

Оспорени са три решения на ОбС-Дряново от 18-тото заседание на съвета, проведено на 29 август 2016г   Прочети

2016-09-19 10:30:18  
 
Предварителен дневен ред за заседанията на Пост.комисии на 19 септември

Предварителен дневен ред за заседанията на ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 19.09.2016г /понеделник/ от 16 часа.   Прочети

2016-09-19 10:30:40