Заседание на постоянни комисии на 23 февруари - предварителен дневен ред и материали

  Прочети

2023-02-22 17:08:48  
 
Заседание на постоянни комисии на 21 февруари - предварителен дневен ред и материали

  Прочети

2023-02-20 16:07:58  
 
График за заседанията на общински съвет и на постоянните комисии за м. февруари 2023г. МАТЕРИАЛИ за разглеждане в заседание на ОбС, внесени към 15.02.2023г.

  Прочети

2023-02-15 17:13:26  
 
Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 30 януари 2023г заседание на съвета

  Прочети

2023-02-03 17:01:53  
 
Проект на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Община Дряново

  Прочети

2023-02-01 17:20:33