Заседание на ПК ОбАОбРС и ПК ФИПКОП на 22.02.2021г

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на постоянните комисии към ОбС-Дряново   Прочети

2021-02-20 09:37:13  
 
Решение на ОбС-Дряново от извънредното заседание на съвета, проведено на 17 февруари

  Прочети

2021-02-19 15:07:47  
 
Заседание на ПК УТСГВСЕ на 19.02.2021г

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на постоянната комисия към ОбС-Дряново.   Прочети

2021-02-18 19:30:05  
 
Заседание на ПК ОКМДСТ на 18.02.2021г

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на постоянната комисия към ОбС-Дряново.   Прочети

2021-02-17 19:08:01  
 
Заседание на ПК ЗСДЖН на 17.02.2021г

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на постоянната комисия към ОбС-Дряново.   Прочети

2021-02-16 16:24:02