Проект на промени в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

  Прочети

2014-06-11 15:12:50  
 
Публикувани са решенията на ОбС-Дряново от заседанието, проведено на 15 май

Публикувани са решенията на Общинския съвет от последното заседание, проведено на 15 май 2014г. (Протокол №46 на ОбС-Дряново)   Прочети

2014-05-21 10:40:45  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 15 май, четвъртък

На 15.05.2014г. /четвъртък/ от 15.30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 46-тото заседание на Общински съвет-Дряново   Прочети

2014-05-12 16:40:47  
 
Проект на дневен ред за заседанията на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИП

Проект на дневен ред за заседанията на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИП на 9 май 2014г., петък   Прочети

2014-05-09 09:53:36  
 
Проект на дневен ред за заседанията на ПК ЗСДЖН и ПК ОКМДСТ

Проект на дневен ред за заседанията на ПК ЗСДЖН и ПК ОКМДСТ на 8 май 2014г.   Прочети

2014-05-08 09:50:48