Решения на ОбС-Дряново от извънредното заседание на 30 ноември

Решения на ОбС-Дряново, приети на извънредното заседание на 30 ноември 2016г.   Прочети

2016-12-05 10:55:12  
 
Решения на ОбС-Дряново, приети на заседанието на 29 ноември

Решения на ОбС-Дряново, приети на заседанието на 29 ноември 2016г /вторник/   Прочети

2016-12-01 15:20:37  
 
Извънредно заседание на ОбС на 30 ноември

  Прочети

2016-11-30 13:33:34  
 
Материали за заседанието на ОбС на 29 ноември

  Прочети

2016-11-25 14:42:14  
 
Предварителен дневен ред за заседанията на постоянните комисии на 22 ноември

Предварителен дневен ред за заседанията на ПК ОбАОбРСКИ, ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 22 ноември 2016г /вторник/   Прочети

2016-11-22 09:22:23