Решения на ОбС-Дряново от 25.04.2016г.

Публикувани са решенията на Общинския съвет от редовното и извънредно заседание, проведени на 25 април 2016г.   Прочети

2016-05-03 14:15:39  
 
Протест на РП-Дряново срещу Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново

На 22.04.2016г. в ОбС-Дряново е внесен Протест от Районна прокуратура - Дряново срещу Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново.   Прочети

2016-04-26 14:37:50  
 
Решение от извънредното заседание на ОбС

Публикувано е решението на ОбС-Дряново, прието на извънредното заседание на 22.04.2016г. /подписка/   Прочети

2016-04-26 11:21:39  
 
Предстоящо заседание на Общинския съвет

На 25.04.2016г. /понеделник/ от 15 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 11-тото заседание на ОбС.   Прочети

2016-04-22 15:01:34  
 
Материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново

На 22.04.2016г. ще се проведе извънредно неприсъствено заседание на Общинския съвет /приемане на решение чрез подписка/.   Прочети

2016-04-22 14:35:02