График и материали за заседанията на Постоянните комисии за м. VIII.2016

График и материали за заседанията на Постоянните комисии, във връзка с предстоящото заседание на ОбС на 29 август. Отчет на Бюджет 2015   Прочети

2016-08-12 16:47:03  
 
Решения на ОбС-Дряново от последното заседание, проведено на 29 юли

Публикувани са решенията и приетите документи на 17-тото заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2016г.   Прочети

2016-08-05 10:35:27  
 
Решение на Административен съд - Габрово по адм.дело №75/2016г.

Решение на АС-Габрово по Адм.дело №75/2016г, образувано по Протест на Районна прокуратура – Дряново срещу Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново   Прочети

2016-08-05 10:23:02  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 29 юли

На 29.07.2016г /петък/ от 15 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 17-тото заседание на Общински съвет - Дряново.   Прочети

2016-07-26 14:48:32  
 
Номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2016/2017 година

Наближава крайният срок за подаване на документи за кандидатстване за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за студенти.   Прочети

2016-07-25 09:33:39