Проект на дневен ред за заседанията на Пост.комисии на 18 юни

Проект на дневен ред за заседанието на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИП на 18.06.2014г. /сряда/   Прочети

2014-06-18 09:29:06  
 
Проект на дневен ред за заседанията на Пост.комисии на 17 юни

Проект на дневен ред за заседанията на Пост.комисии на 17 юни, вторник.   Прочети

2014-06-17 13:36:37  
 
График на заседанията на Постоянните комисии, във връзка с предстоящо заседание на ОбС

На 23 юни, понеделник, ще се проведе редовно заседание на ОбС-Дряново. Във връзка с предстоящото заседание, Постоянните комисии ще заседават на 17 и на 18 юни.   Прочети

2014-06-12 10:49:12  
 
Проект на промени в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

  Прочети

2014-06-11 15:12:50  
 
Публикувани са решенията на ОбС-Дряново от заседанието, проведено на 15 май

Публикувани са решенията на Общинския съвет от последното заседание, проведено на 15 май 2014г. (Протокол №46 на ОбС-Дряново)   Прочети

2014-05-21 10:40:45