Заседания на ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН

Проект на дневен ред за заседанията на ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 20.01.2016г., във връзка с предстоящото заседание на Общинския съвет на 27 януари.   Прочети

2016-01-20 13:29:59  
 
Предоставянето на имоти от Общинския поземлен фонд Дряново с начин на трайно ползване „ПОЛСКИ ПЪТИЩА” и „НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ”

  Прочети

2016-01-11 16:52:38  
 
Решения от проведеното на 29 декември 2015г. заседание на ОбС-Дряново

Решения от Протокол №5/29.12.2015г. на Общински съвет - Дряново (Решения №№33-43)   Прочети

2016-01-05 14:09:42  
 
ОБРЪЩЕНИЕ ПО ПОВОД КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО ТОДОР ГЕОРГИЕВ

  Прочети

2015-12-25 15:39:49  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 29 декември

Материали и проект на дневен ред за заседанието на Общинския съвет на 29.12.2015г. /вторник/   Прочети

2015-12-23 12:49:37