Предоставянето на имоти от Общинския поземлен фонд Дряново с начин на трайно ползване „ПОЛСКИ ПЪТИЩА” и „НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ”

  Прочети

2016-01-11 16:52:38  
 
Решения от проведеното на 29 декември 2015г. заседание на ОбС-Дряново

Решения от Протокол №5/29.12.2015г. на Общински съвет - Дряново (Решения №№33-43)   Прочети

2016-01-05 14:09:42  
 
ОБРЪЩЕНИЕ ПО ПОВОД КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО ТОДОР ГЕОРГИЕВ

  Прочети

2015-12-25 15:39:49  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 29 декември

Материали и проект на дневен ред за заседанието на Общинския съвет на 29.12.2015г. /вторник/   Прочети

2015-12-23 12:49:37  
 
Върнато решение за ново обсъждане от ОбС-Дряново

Със Заповед №РД-02-03-162 от 16.12.2015г. Областният управител на област Габрово върна за ново обсъждане Решение №15 от Протокол №3/07.12.2015г. на Общинския съвет в частта по т.11 от решението   Прочети

2015-12-23 10:46:22