Отменена наредба на ОбС-Дряново

С РЕШЕНИЕ № 56/01.07.2015г. Административен съд-Габрово обявява за нищожна Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци /кучета/ на територията на Община Дряново   Прочети

2015-07-24 10:13:05  
 
Общинска стипендия АРХ.МАКСИМ РАЙКОВИЧ за дряновски ученици и студенти

Крайният срок за подаване на документите е: за ученици гимназиален курс - 15 юли 2015г. /сряда/ за студенти - 30 юли 2015г. /четвъртък/   Прочети

2015-07-09 11:27:43  
 
Решения от проведеното на 30 юни заседание на ОбС-Дряново

Решения на ОбС-Дряново, приети на проведеното на 30.06.2015г. заседание (Протокол №56)   Прочети

2015-07-02 13:16:06  
 
Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 30 юни

Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 30 юни 2015г. /вторник/   Прочети

2015-06-26 14:08:16  
 
Предварителен дневен ред за заседанията на Постоянните комисии към ОбС на 24 юни

Предварителен дневен ред за заседанията на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИП на 24 юни /сряда/.   Прочети

2015-06-24 08:41:21