Протест от РП-Дряново срещу Наредба на Общинския съвет

Протест от РП-Дряново срещу Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци /кучета/ на територията на Община Дряново, приета с Решение №146/30.07.2012г. на ОбС-Дряново   Прочети

2015-05-12 11:04:39  
 
Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 11 май

Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 11 май 2015г. /понеделник/ от 15.30 часа.   Прочети

2015-05-08 15:15:02  
 
Предварителен дневен ред за заседанията на Постоянните комисии

Предварителен дневен ред за заседанията на Постоянните комисии, във връзка с предстоящото заседание на Общинския съвет на 11 май 2015г.   Прочети

2015-04-30 09:26:07  
 
График на заседанията на комисиите към ОбС през м. май

График на заседанията на комисиите към ОбС-Дряново, във връзка с предстоящото заседание на общинския съвет на 11 май 2015г. /понеделник/.   Прочети

2015-04-24 10:17:49  
 
Решения и приети документи от последното заседание на Общински съвет-Дряново на 30 март

Публикувани са решенията от последното заседание на ОбС, проведено на 30 март 2015г. - Протокол №54.   Прочети

2015-04-02 13:32:13