Оспорване на текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново

На 17.11.2011г. е внесено Оспорване по чл.185 и сл. от АПК, чрез Общински съвет-Дряново, до Административен съд - Габрово. Оспорването не спира действието на Наредбата, която е подзаконов нормативен акт.   Прочети

2011-11-24 11:43:52  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 25 ноември 2011г. /петък/

На 25.11.2011г. от 17.30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе заседание на Общинския съвет за избор на Председател на ОбС.   Прочети

2011-11-21 10:46:30  
 
Заседание на ОбС-Дряново

На проведеното на 14 ноември заседание на Общински съвет - Дряново не беше избран Председател на общинския съвет. Следващото заседание за избор на председател на ОбС ще се проведе на 18 ноември, петък, от 17.30 часа.   Прочети

2011-11-15 08:48:16  
 
На първото си заседание Общинският съвет не можа да избере Председател на ОбС

Следващото заседание за избор на Председател на ОбС ще се проведе на 14.11.2011г. /понеделник/ от 17.30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново   Прочети

2011-11-10 16:44:24  
 
Първо заседание на новоизбрания общински съвет

На 8 ноември 2011г. /вторник/ от 17.30 ч. ще се проведе първото заседание на новоизбрания общински съвет, на което ще положат клетва новоизбраните общински съветници, кмета на общината и кмета на кметство Царева ливада.   Прочети

2011-11-04 14:25:43