График на заседанията на Постоянните комисии, във връзка с предстоящото заседание на ОбС

График на заседанията на Постоянните комисии, във връзка с предстоящото заседание на ОбС-Дряново на 04 май 2012г.   Прочети

2012-04-20 13:11:31  
 
Публикувано е решението от извънредното заседание на 11 април

Публикувано е решението на ОбС-Дряново, прието на извънредното заседание на 11 април 2012г.   Прочети

2012-04-12 14:53:10  
 
Извънредно заседание на Общински съвет-Дряново на 11.04.2012г.

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново, Председателят свика Общински съвет – Дряново на извънредно заседание на 11 април.   Прочети

2012-04-11 15:55:38  
 
Публикувани са решенията от последното заседание на ОбС-Дряново

Публикувани са решенията, приети от Общински съвет Дряново на проведеното на 27 март 2012г. заседание (Протокол №14 на ОбС).   Прочети

2012-03-29 14:45:52  
 
Заседание на Общински съвет Дряново на 27 март, вторник, от 15 часа

На 27.03.2012г. /вторник/ от 15 часа в Заседателната зала на Община Дряново ще се проведе 14-тото заседание на ОбС-Дряново.   Прочети

2012-03-23 15:58:25