Предстоящи заседания на Постоянни комисии и на ОбС-Дряново

Предстоящи заседания на Постоянни комисии и на Общински съвет-Дряново   Прочети

2014-04-29 16:02:06  
 
Решения на ОбС-Дряново от проведеното на 31 март заседание

Публикувани са решенията на ОбС-Дряново, приети на заседанието от 31 март 2014г.   Прочети

2014-04-03 09:39:58  
 
Материали за заседанието на ОбС на 31 март, понеделник

Материали за заседанието на ОбС-Дряново на 31.03.2014г. /понеделник/ от 15 часа в Ритуалната зала на Община Дряново.   Прочети

2014-03-28 10:41:20  
 
Проект на дневен ред за заседанията на Пост.комисии на 26 март

Проект на дневен ред за заседанията на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИП на 26 март   Прочети

2014-03-26 13:29:26  
 
Проект на дневен ред за заседанията на Пост.комисии на 25 март

Проект на дневен ред за заседанията на ПК ЗСДЖН, ПК ОбАОбРС И ПК ОКМДСТ на 25.03.2014г.   Прочети

2014-03-25 11:46:03