Проект на дневен ред за заседанията на Пост.комисии на 26 март

Проект на дневен ред за заседанията на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИП на 26 март   Прочети

2014-03-26 13:29:26  
 
Проект на дневен ред за заседанията на Пост.комисии на 25 март

Проект на дневен ред за заседанията на ПК ЗСДЖН, ПК ОбАОбРС И ПК ОКМДСТ на 25.03.2014г.   Прочети

2014-03-25 11:46:03  
 
Материали за предстоящите заседания на Постоянните комисии

Материали за предстоящите заседания на Постоянните комисии на 25 и 26 март.   Прочети

2014-03-20 16:00:57  
 
Предстоящо заседание на ОбС-Дряново на 31 март

Дати за заседания на Пост.комисии и на ОбС, определени на Председателския съвет,проведен на 10.03.2014г.   Прочети

2014-03-17 11:06:32  
 
Върнато за ново обсъждане решение на ОбС-Дряново

Със заповед от 20.02.2014г. Областният управител върна за ново обсъждане в общинския съвет Решение №412 от 10.02.2014г.   Прочети

2014-03-04 11:05:22