Предстоящо заседание на ОбС-Дряново

На 22 февруари 2011г. /вторник/ от 13.30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 51-вото заседание на Общински съвет - Дряново.   Прочети

2011-02-18 15:16:35  
 
Заседание на ПК <<ФИП>> на 17 февруари

Предварителен дневен ред за заседанието на ПК <<Финансово-икономическа политика>> на 17.02.2011г. /четвртък/ от 16.30 часа.   Прочети

2011-02-17 09:39:04  
 
Заседание на ПК <<УТСГВСЕ>> на 16 февруари

Предварителен дневен ред за заседанието на ПК <<Устройство на територията, селско, горско стопанство и екология>> на 16.02.2011г., сряда, от 17 часа (в Заседателната зала).   Прочети

2011-02-16 10:22:32  
 
Заседание на ПК <<ОКМДСТ>> на 16 февруари

Предварителен дневен ред за заседанието на ПК <<Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм>> на 16.02.2011г., сряда, от 16.30 часа (в ОбС)   Прочети

2011-02-16 10:23:02  
 
Заседание на ПК <<ОбАОбРС>> на 14 февруари, понеделник, от 17 часа

Предварителен дневен ред за заседанието на Пост.комисия <<Общинска администрация, обществен ред и сигурност>> за заседанието на 14.02.2011г.   Прочети

2011-02-14 09:53:15