Решение на ОбС-Дряново от извънредното заседание на 13 януари

Публикувано е решението на Общински съвет - Дряново от извънредното заседание на 13 януари 2011г.   Прочети

2011-01-14 09:37:08  
 
График за заседания на Пост.комисии във връзка с предстоящо редовно заседание на ОбС на 27 януари

По решение на Председателския съвет на 27 януари 2011г., четвъртък, от 13.30 часа ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет.   Прочети

2011-01-12 15:41:41  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 13.01.2011г.

Във връзка с издаването на разрешение за осъществяване на лечебна дейност на „Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Дряново” ЕООД и получени указания от МЗ е необходимо вземане на решение от ОбС в най-кратки срокове.   Прочети

2011-01-12 11:12:50  
 
Решение от последното заседание на ОбС-Дряново

Публикувано е решението на Общински съвет - Дряново от извънредното заседание на 07 януари.   Прочети

2011-01-10 08:50:14  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново

Във връзка с необходимостта от коригиране на Решение No384/29.01.2010г. за кандидатстване на Община Дряново по ОП <<Околна среда 2007-2013г.>>, Общинския съвет ще проведе извънредно заседание на 07 януари.   Прочети

2011-01-06 15:36:16