Проект на дневен ред за заседанието на ПК УТСГВСЕ И ПК ФИП на 19.09.2012г.

Проект на дневен ред за заседанието на ПК <Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология> и ПК по Финансово-икономическа политика на 19.09.2012г. от 17.30 часа в ОбС.   Прочети

2012-09-19 11:28:44  
 
Проект на дневен ред за заседанието на ПК ОКМДСТ на 19.09.2012г.

Проект на дневен ред за заседанието на ПК <Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм> на 19.09.2012г./сряда/ от 17.30 часа в Заседателна зала.   Прочети

2012-09-19 10:49:35  
 
Проект на дневен ред за заседанието на ПК ЗСДЖН на 18.09.2012г.

Проект на дневен ред за заседанието на ПК <<Здравеопазване,социални дейности и жилищно настаняване>> на 18.09.2012г. /вторник/   Прочети

2012-09-18 08:47:51  
 
График на заседанията на постоянните комисии във връзка с предстоящото заседание на 24 септември

График на заседанията на постоянните комисии във връзка с предстоящото заседание на ОбС-Дряново 24 септември 2012г. /понеделник/   Прочети

2012-09-17 13:29:10  
 
Извънредно заседание на Общински съвет-Дряново на 30 август 2012г.

  Прочети

2012-08-29 13:55:17