Извънредно заседание на ОбС на 09 март 2012г.

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново, Председателят на ОбС свика Общински съвет – Дряново на извънредно заседание, което ще се проведе на 09.03.2012 год. /петък/   Прочети

2012-03-08 16:53:41  
 
Решение на ОбС-Дряново от извънредното заседание на 06 март

Публикувано е решението на Общински съвет - Дряново, прието на извънредното заседание на 06 март 2012г.   Прочети

2012-03-07 13:46:45  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 06 март 2012г.

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново, Председателят на ОбС свика Общински съвет – Дряново на извънредно заседание.   Прочети

2012-03-06 09:15:36  
 
Публикувани са решенията на ОбС-Дряново от последното заседание

Публикувани са решенията на Общински съвет-Дряново от последното заседание, проведено на 14.02.2012г. (Протокол №11)   Прочети

2012-02-17 10:44:46  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 14 февруари, вторник

На 14 февруари 2012г. от 16 часа в заседателната зала на Община Дряново ще се проведе 11-тото заседание на Общински съвет - Дряново.   Прочети

2012-02-10 15:54:07