Заседание на ОбС-Дряново на 4 май, петък, от 15 часа

На 4 май 2012г. /петък/ от 15 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 16-тото заседание на Общински съвет - Дряново.   Прочети

2012-04-27 17:50:48  
 
Проект на дневен ред за заседанието на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИП на 26 април

Проект на дневен ред за заседанието на ПК<Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология> и ПК <Финансово-икономическа политика> на 26.04.2012г. /четвъртък/   Прочети

2012-04-26 14:34:21  
 
Проект на дневен ред за заседанията на ПК ЗСДЖН и ПК ОбАОбРС на 24 април

Проект на дневен ред за заседанията на ПК <Здравеопазване, соц.дейности и жилищно настаняване> и ПК <Общинска администрация, общ.ред и сигурност> на 24.04.2012г. /вторник/.   Прочети

2012-04-24 08:42:33  
 
Проект на дневен ред за заседанието на ПК ОКМДСТ на 23 април, понеделник

Проект на дневен ред за заседанието на ПК <Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм> на 23.04.2012г. /понеделник/ от 17 часа.   Прочети

2012-04-23 09:45:20  
 
График на заседанията на Постоянните комисии, във връзка с предстоящото заседание на ОбС

График на заседанията на Постоянните комисии, във връзка с предстоящото заседание на ОбС-Дряново на 04 май 2012г.   Прочети

2012-04-20 13:11:31