Една година Консултативен съвет към ОбС-Дряново

Консултативният съвет към Общински съвет – Дряново беше създаден с решение на ОбС през 2008г. Първото заседание се проведе на 05.02.2009г. по инициатива на председателя на ОбС-Дряново г-н Ангел Димитров.   Прочети

2010-02-08 17:01:47  
 
Заседание на Общински съвет - Дряново за състоянието на общинската болница

На 10 февруари 2010г. /сряда/ от 14 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе заседание на общинския съвет за обсъждане състоянието на общинската болница.   Прочети

2010-02-03 14:33:24  
 
Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за второто полугодие на 2009г.

С Решение No380 от 29.01.2010г. ОбС-Дряново прие внесения от Председателя на ОбС г-н Ангел Димитров отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за периода VII-XII.2009г.   Прочети

2010-02-03 14:27:56  
 
Приета е общинската програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2010г.

С Решение No381 от 29.01.2010г. на ОбС-Дряново беше приета Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дряново през 2010г.   Прочети

2010-02-03 14:17:04  
 
Общинските съветници приеха проекта на общинския бюджет за 2010г.

На последното си заседание, провело се на 29 януари, общинските съветници приеха проекта на общинския бюджет за 2010г. По проекто-предложението бяха направени две промени.   Прочети

2010-02-03 14:01:59