Публикувани са решенията на ОбС-Дряново от последното заседанието

Публикувани са решенията на ОбС-Дряново, приети на заседанието на 30.01.2012г.   Прочети

2012-02-02 13:24:39  
 
Заседание на Общински съвет - Дряново на 30 януари

На 30.01.2012г. /понеделник/ от 16 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе заседание на Общинския съвет.   Прочети

2012-01-27 09:20:47  
 
Проект на дневен ред за заседанието на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИП на 25 януари

На 25.01.2012г. .сряда/ от 17.30 часа в ОбС ПК<<Устройство на територията, селско, горско стопнаство и екология>> и ПК по Финансово-икономическа политика ще проведат съвместно заседание, във връзка с предстоящото заседание на ОбС-Дряново на 30 януари.   Прочети

2012-01-24 13:35:07  
 
Проект на дневен ред за заседанието на ПК ОбАОбРС и ПК ЗСДЖН

На 19 януари 2012г. (четвъртък) в ОбС ще се проведат заседанията на ПК <<Общ.администрация, общ.ред и сигурност>> и ПК <<Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване>>   Прочети

2012-01-19 10:22:33  
 
Предстоящо заседание на Общински съвет - Дряново на 30 януари

На проведения на 16 януари 2012г. Председателски съвет беше взето решение за датата на предстоящото заседание на ОбС-Дряново и бяха насрочени заседанията на Постоянните комисии във връзка с това.   Прочети

2012-01-17 15:45:14