Предварителен дневен ред за заседанието на ПК<УТСГВСЕ> на 18.04.2011г.

Предварителен дневен ред за заседанието на ПК<Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология>, което ще се проведе на 18.04.2011г. /понделник/.   Прочети

2011-04-18 08:55:48  
 
Определена е дата за предстоящо заседание на ОбС-Дряново

На проведения Председателски съвет на 15 април беше определена дата за предстощото заседание на Общинския съвет и графика за заседанията на Постоянните комисии.   Прочети

2011-04-15 16:39:17  
 
Областният управител върна за ново обсъждане Решение №572 от 29.03.2011г.

Областният управител върна за ново обсъждане Решение №572 от 29.03.2011г. на ОбС-Дряново относно Съхраняване имуществото на \\\\\\\"Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Дряново\\\\\\\" ЕООД, чрез прехвърлянето му на Община Дряново.   Прочети

2011-04-14 11:51:29  
 
Решения от последното заседание на ОбС-Дряново

Публикувани са решенията от 52-рото заседание на Общинския съвет, проведено на 29 март 2011г.   Прочети

2011-04-01 11:52:12  
 
Общински план за действие за 2011г. за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

ОбС прие Общински план за действие за 2011г. за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.   Прочети

2011-03-31 14:55:58