Заседание на ПК <<УТСГВСЕ>> на 16 февруари

Предварителен дневен ред за заседанието на ПК <<Устройство на територията, селско, горско стопанство и екология>> на 16.02.2011г., сряда, от 17 часа (в Заседателната зала).   Прочети

2011-02-16 10:22:32  
 
Заседание на ПК <<ОКМДСТ>> на 16 февруари

Предварителен дневен ред за заседанието на ПК <<Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм>> на 16.02.2011г., сряда, от 16.30 часа (в ОбС)   Прочети

2011-02-16 10:23:02  
 
Заседание на ПК <<ОбАОбРС>> на 14 февруари, понеделник, от 17 часа

Предварителен дневен ред за заседанието на Пост.комисия <<Общинска администрация, обществен ред и сигурност>> за заседанието на 14.02.2011г.   Прочети

2011-02-14 09:53:15  
 
График на заседанията на Постоянните комисии към ОбС

Във връзка с предстоящото заседание на Общински съвет на 22 февруари са определени заседанията на постоянните комисии.   Прочети

2011-02-11 10:08:43  
 
Публикувани са решенията от последното заседание на ОбС

Публикувани са решенията от последното заседание на ОбС, което се проведе на 27 януари.   Прочети

2011-02-01 09:30:47