Предварителен дневен ред за заседанията на ПК<ЗСДЖН> и ПК<ОбАОбРС> на 19.04.2011г.

На 19 април, вторник, ще се проведат заседания на ПК<ЗСДЖН> - от 16.30 часа, и ПК<ОбАОбРС> - от 17 часа.   Прочети

2011-04-19 09:19:22  
 
Предварителен дневен ред за заседанието на ПК<УТСГВСЕ> на 18.04.2011г.

Предварителен дневен ред за заседанието на ПК<Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология>, което ще се проведе на 18.04.2011г. /понделник/.   Прочети

2011-04-18 08:55:48  
 
Определена е дата за предстоящо заседание на ОбС-Дряново

На проведения Председателски съвет на 15 април беше определена дата за предстощото заседание на Общинския съвет и графика за заседанията на Постоянните комисии.   Прочети

2011-04-15 16:39:17  
 
Областният управител върна за ново обсъждане Решение №572 от 29.03.2011г.

Областният управител върна за ново обсъждане Решение №572 от 29.03.2011г. на ОбС-Дряново относно Съхраняване имуществото на \\\\\\\"Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Дряново\\\\\\\" ЕООД, чрез прехвърлянето му на Община Дряново.   Прочети

2011-04-14 11:51:29  
 
Решения от последното заседание на ОбС-Дряново

Публикувани са решенията от 52-рото заседание на Общинския съвет, проведено на 29 март 2011г.   Прочети

2011-04-01 11:52:12