Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 30 май 2022г заседание на съвета

  Прочети

2022-06-06 16:56:09  
 
Заседание на Общински съвет – Дряново на 30 май 2022г, понеделник

  Прочети

2022-05-27 16:25:20  
 
Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 23 май 2022г извънредно заседание на съвета

  Прочети

2022-05-25 17:01:42  
 
Материали за заседанието на постоянните комисии на 25 май, сряда

Заседание на ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 25.05.2022г /сряда/ от 14:00 часа.   Прочети

2022-05-24 17:09:15  
 
Предварителен дневен ред за заседанията на постоянните комисии на 23 май, понеделник

  Прочети

2022-05-23 10:10:52