График за заседанията на Общински съвет - Дряново и на постоянните комисии за м. април 2024г. Материали за заседанията.

  Прочети

2024-04-16 14:33:06  
 
Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет – Дряново от Областен управител на област Габрово

На 12.04.2024г в Общински съвет – Дряново е получена заповед на Областния управител на област Габрово от 11.04.2024г, с която се връща за ново обсъждане Решение №110 от Протокол №8/28.03.2024г на ОбС-Дряново в частта по т.I, съгласно която са приети Общи правила за отдаване под наем на паркоместа в централната градска част на град Дряново, съгласно приложен проект - Приложение № 1 към същото решение.   Прочети

2024-04-16 13:52:16  
 
Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 28 март 2024г заседание на съвета

  Прочети

2024-04-03 11:42:21  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 28 март, четвъртък

  Прочети

2024-03-22 14:22:10  
 
График за заседанията на общински съвет и на постоянните комисии за м. март 2024г

  Прочети

2024-03-15 22:27:06