Проект за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дряново

  Прочети

2021-05-10 15:25:56  
 
Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 27 април 2021г заседание на съвета

Решения от Протокол №34/27.04.2021г на на ОбС - Дряново.   Прочети

2021-05-05 19:30:31  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 27 април, вторник

Материали и предварителен дневен ред за 34-тото заседание на Общински съвет - Дряново   Прочети

2021-04-23 21:02:38  
 
Заседание на ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 22 април

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на постоянни комисии към ОбС-Дряново на 22.04.2021г /четвъртък/ от 17:00 часа   Прочети

2021-04-22 09:47:33  
 
Заседание на ПК ОбАОбРС, ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 22 април

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на постоянни комисии към ОбС-Дряново на 22.04.2021г /четвъртък/ от 15:00 часа.   Прочети

2021-04-22 09:45:29