Публично обсъждане за трансформиране на краткосрочен общински дълг в дългосрочен

На 30 ноември 2009г. /понеделник/ в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе публично обсъждане на трансформирането на краткосрочен общински дълг в дългосрочен. Общинският дълг е поет от Община Дряново с Решение No280/27.04.2009г. на ОбС-Дряново във връзка с финансирането на проекта за ремонтиране на базите на детската градина и детската ясла.   Прочети

2009-11-24 11:23:57  
 
Изпълнителния директор на Албена АД Красимир Станев се срещна с ръководството на Община Дряново

На 20 ноември в Общинския съвет се проведе раб.среща на ръководството на Община Дряново с изп.директор на Албена АД г-н Красимир Станев и неговия екип.   Прочети

2009-11-23 10:56:49  
 
30-то заседание на Общински съвет - Дряново

На 11 ноември в Ритуалната зала на Община Дряново се проведе 30-тото заседание на ОбС-Дряново.   Прочети

2009-11-20 12:23:17  
 
Председателят на ОбС-Дряново бе избран за член на УС на НАПОС-РБ

На 06 ноември в гр. Пловдив се проведе Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.   Прочети

2009-11-09 11:10:03  
 
Национална конференция на НАПОС-РБ в гр. Пловдив

На 05 ноември в гр. Пловдив се проведе Национална конференция на тема - Роля и място на общинските съвети като основен фактор в местното самоуправление в условията на финансова криза, посветена на 5-годишнината на НАПОС-РБ.   Прочети

2009-11-09 10:21:24