Решение No449 от 29.06.2010г. е върнато за ново обсъждане в Общинския съвет

Със заповед от 12.07.2010г. /получена в ОбС на 15 юли/ Областният управител Мариян Костадинов връща за ново обсъждане в ОбС решение No449, прието на последното заседание на общинския съвет на 29 юни.   Прочети

2010-07-16 09:00:59  
 
Публикувани са решенията на Общинския съвет от заседанието на 29.06.2010г.

Публикувани са решенията на ОбС-Дряново от последното заседание на 29.06.2010г. /Протокол No40 на ОбС/   Прочети

2010-07-06 08:45:41  
 
Поздравление на Председателя на ОбС послучай празника на МВР

Поздравление на Ангел Димитров по случай 131-вата годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи и професионалния празник на неговите служители.   Прочети

2010-07-05 11:49:11  
 
Общинска стипендия АРХ.МАКСИМ РАЙКОВИЧ за дряновски ученици и студенти за новата учебна 2010/2011 година

Кандидатстващите за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” подават ежегодно необходимите документи до ОбС в срок - до 15 юли за учениците и до 30 юли за студентите.   Прочети

2010-07-01 14:18:37  
 
ВАС оставя без разглеждане касационната жалба срещу решение на АС-Габрово

ВАС оставя без разглеждане касационната жалба срещу решението на АС-Габрово постановено по адм.дело 247/2009г., с което е отхвърлено оспорването на Решение No333 от Протокол 28/15.10.2009г. на ОбС-Дряново.   Прочети

2010-06-28 16:34:46