Заседание на Общински съвет Дряново

На 10 март, сряда, от 13.30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 36-тото заседание на Общинския съвет.   Прочети

2010-03-05 14:32:10  
 
Областният управител върна последното решение на ОбС за ново разглеждане

Със Заповед No32 от 19.02.2010г. Областният управител на област Габрово върна в ОбС-Дряново за ново обсъждане Решение No393 от 10.02.2010г. на Общинския съвет.   Прочети

2010-03-01 09:26:09  
 
Една година Консултативен съвет към ОбС-Дряново

Консултативният съвет към Общински съвет – Дряново беше създаден с решение на ОбС през 2008г. Първото заседание се проведе на 05.02.2009г. по инициатива на председателя на ОбС-Дряново г-н Ангел Димитров.   Прочети

2010-02-08 17:01:47  
 
Заседание на Общински съвет - Дряново за състоянието на общинската болница

На 10 февруари 2010г. /сряда/ от 14 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе заседание на общинския съвет за обсъждане състоянието на общинската болница.   Прочети

2010-02-03 14:33:24  
 
Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за второто полугодие на 2009г.

С Решение No380 от 29.01.2010г. ОбС-Дряново прие внесения от Председателя на ОбС г-н Ангел Димитров отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за периода VII-XII.2009г.   Прочети

2010-02-03 14:27:56