Приета е общинската програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2010г.

С Решение No381 от 29.01.2010г. на ОбС-Дряново беше приета Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дряново през 2010г.   Прочети

2010-02-03 14:17:04  
 
Общинските съветници приеха проекта на общинския бюджет за 2010г.

На последното си заседание, провело се на 29 януари, общинските съветници приеха проекта на общинския бюджет за 2010г. По проекто-предложението бяха направени две промени.   Прочети

2010-02-03 14:01:59  
 
На 29 януари ще се проведе заседание на Общинския съвет

На 29.01.2010г. /петък/ от 13.30 часа в Ритуланата зала на Община Дряново ще се проведе 34-тото заседание на ОбС-Дряново.   Прочети

2010-01-27 13:48:01  
 
Предстоящо заседание на ОбС-Дряново

На Председателски съвет на 22.01.2010г. бяха определени датите за заседания на постоянните комисии и датата на предстоящото заседание на ОбС - 29.01.2010г. /петък/ от 13.30 часа.   Прочети

2010-01-22 17:11:58  
 
Общинските съветници приеха текста на искане за запазване дейността на общинската болница

На последното си заседание на 20-ти януари общинските съветници, по предложение на колегата си Николай Марков, единодушно приеха решението да бъде отправено искане за запазване дейността на общинската болница.   Прочети

2010-01-22 17:14:05