Заседание на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП на 24 март от 15:00 часа

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК <<Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология>> и ПК <<Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки>>   Прочети

2021-03-23 16:58:26  
 
Заседание на ПК ОКМДСТ на 24 март от 14:00 часа

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК <<Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм>>   Прочети

2021-03-23 15:57:24  
 
Заседание на ПК ЗСДЖН и ПК ОбАОбРС на 23 март от 14:00 часа

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК <<Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване>> и ПК <<Общинска администрация, обществен ред и сигурност>>   Прочети

2021-03-23 09:29:51  
 
Материали за заседанията на постоянните комисии на 23 и 24 март

  Прочети

2021-03-19 19:01:42  
 
График за заседанията на постоянните комисии и на ОбС за м. март

График за заседанията на постоянните комисии и на ОбС за м. март 2021г, определени на Председателския съвет на 10.03.2021г.   Прочети

2021-03-15 11:38:57