Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 27.04.2009г.

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 27.04.2009г. год. (понеделник) от 13 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:   Прочети

2009-04-24 22:58:01  
 
Национална конференция на председателите на общински съвети

На 10 април председателят на Общински съвет - Дряново г-н Ангел Димитров ще участва в Национална конференция на тема \"Общинска собственост - актуални проблеми\" организирана от УС на Националната асоциация на председателите на Общ.съвети в Република България.   Прочети

2009-04-16 11:32:07  
 
Извънредно заседание на Общинския съвет на 3 април

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Дряново ще проведе заседание на 03.04.2009 год. (петък) от 13:30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:   Прочети

2009-04-04 19:16:35  
 
Общинските съветници искат прокурорска проверка за базата в Дряновския манастир

През изминалата седмица Ревизионно-контролната комисия към Общинския съвет в Дряново за проверка на сделките с общински имоти в състав: Михаил Ганчев, Мариана Печеян и Румен Иванов разгледа постъпилата молба от кмета на Общината д-р Иван Николов. Тя бе във връзка с получената покана за доброволно изпълнение на частен съдебен изпълнител и влязло в сила решение на Върховния касационен съд, с което е признато окончателно, че материалното право на вземане на Община Дряново против Исторически Дряновски манастир в размер на 870 965 00 недeноминирани лева е погасено по давност.   Прочети

2009-04-02 15:20:16  
 
Общинските съветници с нови заплати

На основание промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация публикувани в Държавен вестник и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, общинските съветници определиха нов размер на месечното си възнаграждение, считано от 1 март 2009 година, в размер на 120 лева при досегашните 104 лева. За участие в едно заседание на комисия и заседание на Общински съвет допълнително се начисляват по 50 лева. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 325 лева.   Прочети

2009-04-02 15:21:04