Заседание на ОбС-Дряново на 29 ноември, вторник, от 15:00 часа

  Прочети

2022-11-25 16:22:34  
 
Заседание на ПК ЗСДЖН и ПК ОбАОбРС на 24.11.2022г, четвъртък, 14:30 часа

  Прочети

2022-11-23 21:40:15  
 
Заседание на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП на 22.11.2022г от 14:00 часа

  Прочети

2022-11-21 22:39:09  
 
Заседание на ПК ОКМДСТ на 22.11.2022г от 15:30 часа

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК <<Образование, култура, младежки дейности спорт и туризъм>>   Прочети

2022-11-21 22:29:17  
 
График за заседанията на общински съвет и на постоянните комисии за м. ноември 2022г. Материали за заседание на ОбС

  Прочети

2022-11-17 16:32:23