График за заседанията на постоянните комисии и на ОбС за м. февруари

  Прочети

2021-02-15 13:27:31  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 17 февруари

  Прочети

2021-02-15 13:18:15  
 
Изявление от общински съветници от ОбС-Дряново

Целта на журналистиката е да постигне едно безпристрастно информиране, за да могат гражданите да си съставят собствено мнение /Етичен кодекс на българските медии/   Прочети

2021-02-04 17:50:05  
 
Решения на ОбС-Дряново, приети на проведеното на 28 януари 2021г заседание

  Прочети

2021-02-04 15:49:21  
 
Проект на промяна на чл.19а на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново

  Прочети

2021-01-25 18:26:55