Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 24 август 2022г извънредно заседание на съвета

  Прочети

2022-08-26 14:44:29  
 
Материали за заседанията на постоянните комисии към ОбС-Дряново на 23 август

  Прочети

2022-08-19 23:31:10  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 24 август, сряда

  Прочети

2022-08-19 23:08:13  
 
Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 28 юли 2022г заседание на съвета

  Прочети

2022-08-02 11:42:18  
 
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО ЗА 2021 ГОДИНА

  Прочети

2022-07-27 14:02:34