Заседание на ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 21 април, четвъртък

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“ и ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“ на 21.04.2022г (четвртък) от 15:00 часа.   Прочети

2022-04-21 09:12:56  
 
Заседание на ПК ЗСДЖН и ПК ОбАОбРС на 20 април от 14:00 часа

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“ и ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“ на 20.04.2022г (сряда) от 14:00 часа.   Прочети

2022-04-20 10:20:38  
 
Заседание на ПК ОКМДСТ на 19 април от 15:00 часа

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК <<Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм>> на 19 април, вторник, от 15:00 часа.   Прочети

2022-04-18 21:52:44  
 
Решение на Административен съд – Габрово по адм. дело №293/2021г

Решение на Административен съд – Габрово по адм. дело №293/2021г, образувано по Протест на Районна прокуратура - Габрово против текстове от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново   Прочети

2022-04-15 17:11:17  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 18 април, понеделник

  Прочети

2022-04-15 12:44:17