Решения, приети на извънредното заседание на ОбС-Дряново на 10 ноември

  Прочети

2020-11-11 16:34:39  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 10 ноември, вторник

  Прочети

2020-11-09 14:23:09  
 
Решения на ОбС-Дряново приети на проведеното на 30 октомври 2020г заседание

  Прочети

2020-11-06 09:29:38  
 
Публикуване на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново

  Прочети

2020-11-04 16:05:46  
 
Решение на Административен съд – Велико Търново по адм. дело №52/2020г, потвърдено с решение на ВАС

  Прочети

2020-11-03 11:43:18