График на заседанията на постоянните комисии и на ОбС през м. декември 2021г

  Прочети

2021-12-10 09:55:39  
 
Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 26 ноември 2021г заседание на съвета

  Прочети

2021-12-02 16:02:09  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 26 ноември

Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 26.11.2021г.   Прочети

2021-11-23 17:25:25  
 
Предварителен дневен ред и материали за заседанието на пост. комисии на 22 ноември

Заседание на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП на 22.11.2021г /понеделник/ от 14:00 часа.   Прочети

2021-11-19 22:43:03  
 
Предварителен дневен ред и материали за заседанието на пост. комисии на 17 ноември

  Прочети

2021-11-16 18:26:49