Решения на ОбС-Дряново приети на проведеното на 31 януари 2020г заседание

  Прочети

2020-02-06 16:44:24  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 31 януари

Проект на дневен ред и материали за заседанието на Общински съвет - Дряново на 31.01.2020г.   Прочети

2020-01-29 10:27:19  
 
Заседания на постоянни комисии към ОбС на 27 януари

Материали и предварителен дневен ред за заседанията на ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 27.01.2020г от 15 часа   Прочети

2020-01-27 11:04:53  
 
Проект на нов правилник за организацията и дейността на ОбС-Дряново

  Прочети

2020-01-24 17:50:38  
 
Заседания на постоянни комисии към ОбС на 23 януари, четвъртък

Заседания на ПК ОбАОбРС, ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 23.01.2020г от 17.30 часа   Прочети

2020-01-23 10:16:44