Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 23 май 2022г извънредно заседание на съвета

  Прочети

2022-05-25 17:01:42  
 
Материали за заседанието на постоянните комисии на 25 май, сряда

Заседание на ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 25.05.2022г /сряда/ от 14:00 часа.   Прочети

2022-05-24 17:09:15  
 
Предварителен дневен ред за заседанията на постоянните комисии на 23 май, понеделник

  Прочети

2022-05-23 10:10:52  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 23 май, понеделник

  Прочети

2022-05-20 14:25:06  
 
Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 16 май 2022г извънредно заседание на съвета

  Прочети

2022-05-17 16:24:11