График и материали за заседанията на постоянните комисии и на ОбС през м. август 2020г

  Прочети

2020-08-19 16:15:24  
 
Решение на Административен съд – Габрово по адм. дело №36/2020г, образувано по Протест на РП-Габрово против текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново

  Прочети

2020-08-04 14:01:01  
 
Решения на ОбС-Дряново, приети на заседанието на 28 юли 2020г

  Прочети

2020-08-04 09:43:36  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 28 юли, вторник

Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 28.07.2020г   Прочети

2020-07-24 10:25:29  
 
Номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2020/2021 година

На 30 юли 2020г /четвъртък/ изтича крайният срок, в който студентите, кандидатстващи за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за учебната 2020/2021 година, трябва да подадат в Общински съвет – Дряново необходимите документи   Прочети

2020-07-22 14:43:39