Заседания на постоянните комисии към ОбС на 8 април, сряда

  Прочети

2020-04-07 19:03:55  
 
Оспорено решение на ОбС-Дряново пред Административен съд - Габрово

Жалба против Решение №70 от Протокол №9/04.03.2020г на ОбС-Дряново относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Дряново, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация   Прочети

2020-04-03 14:15:30  
 
Проект за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново

  Прочети

2020-04-01 13:31:58  
 
Заповед на Кмета на община Дряново за връщане за ново обсъждане на Решение №70 от Протокол №9/04.03.2020г на ОбС-Дряново

  Прочети

2020-03-18 14:35:34  
 
Решение от извънредното заседание на ОбС, проведено на 16 март

  Прочети

2020-03-17 15:11:08