Предварителен дневен ред и материали за заседанието на пост. комисии на 21 януари от 14:00 часа

Заседание на ПК ОКМДСТ, ПК ОбАОбРС и ПК ЗСДЖН на 21.01.2022г, петък, от 14:00 часа.   Прочети

2022-01-20 19:41:36  
 
Предварителен дневен ред и материали за заседанието на пост. комисии на 20 януари от 14:00 часа

Заседание на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП на 20.01.2022г, четвъртък, от 14:00 часа.   Прочети

2022-01-19 21:51:12  
 
График на заседанията на постоянните комисии и на ОбС през м. януари 2022

  Прочети

2022-01-18 11:41:11  
 
Проект на Правилник за реда и условията за отпускане на ежегодна финансова помощ за деца сираци в доучилищна и училищна възраст на територията на Община Дряново

  Прочети

2022-01-11 15:43:13  
 
Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 29 декември 2021г заседание на съвета

  Прочети

2022-01-05 17:01:52