Заседание на ОбС-Дряново на 27 май, сряда

Насроченото за 5 май 2020г заседание на ОбС-Дряново не беше проведено поради липса на кворум. Следващото заседание на общинския съвет е свикано от председателя на съвета за 27 май 2020г.   Прочети

2020-05-11 21:37:21  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 5 май, вторник

  Прочети

2020-04-30 20:08:05  
 
Предстоящи заседания на постоянните комисии и на ОбС-Дряново

  Прочети

2020-04-28 13:17:35  
 
Заповед на Кмета на община Дряново за връщане за ново обсъждане на Решения №№90-106 от Протокол №12/22.04.2020г на ОбС-Дряново

  Прочети

2020-04-28 13:13:42  
 
Решения на ОбС-Дряново приети на проведеното на 22 април 2020г заседание

  Прочети

2020-04-24 16:13:14