Неприсъствено заседание на ОбС-Дряново

Във връзка с отлагането на заседанието на ОбС-Дряново, насрочено за 16 април, същото се провежда като неприсъствено на 22 април 2020г.   Прочети

2020-04-22 14:22:13  
 
Отлагане провеждането на заседанието на Общински съвет – Дряново, насрочено за 16.04.2020г.

  Прочети

2020-04-16 11:46:50  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 16 април, четвъртък

  Прочети

2020-04-14 11:52:02  
 
Заседания на постоянните комисии към ОбС на 8 април, сряда

  Прочети

2020-04-07 19:03:55  
 
Оспорено решение на ОбС-Дряново пред Административен съд - Габрово

Жалба против Решение №70 от Протокол №9/04.03.2020г на ОбС-Дряново относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Дряново, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация   Прочети

2020-04-03 14:15:30