Заседание на ОбС-Дряново на 28 септември, вторник

  Прочети

2021-09-25 15:26:43  
 
График на заседанията на ОбС-Дряново и на постоянните комисии за м. септември 2021г

  Прочети

2021-09-18 20:09:37  
 
Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 30 август 2021г заседание на съвета

  Прочети

2021-09-05 12:41:00  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 30 август, понеделник

  Прочети

2021-08-26 13:28:46  
 
Заседание на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП на 24 август от 15:00 часa

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на пост. комисии на 24 август от 15:00 часа   Прочети

2021-08-23 21:46:56