Заседание на Общински съвет - Дряново на 28 април, четвъртък

Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 28.04.2022г (четвъртък) от 15:00 часа, Ритуална зала на Община Дряново   Прочети

2022-04-21 23:32:34  
 
Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 18 април 2022г извънредно заседание на съвета

  Прочети

2022-04-21 10:44:37  
 
Заседание на ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 21 април, четвъртък

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“ и ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“ на 21.04.2022г (четвртък) от 15:00 часа.   Прочети

2022-04-21 09:12:56  
 
Заседание на ПК ЗСДЖН и ПК ОбАОбРС на 20 април от 14:00 часа

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“ и ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“ на 20.04.2022г (сряда) от 14:00 часа.   Прочети

2022-04-20 10:20:38  
 
Заседание на ПК ОКМДСТ на 19 април от 15:00 часа

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК <<Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм>> на 19 април, вторник, от 15:00 часа.   Прочети

2022-04-18 21:52:44