Проект за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново

  Прочети

2020-04-01 13:31:58  
 
Заповед на Кмета на община Дряново за връщане за ново обсъждане на Решение №70 от Протокол №9/04.03.2020г на ОбС-Дряново

  Прочети

2020-03-18 14:35:34  
 
Решение от извънредното заседание на ОбС, проведено на 16 март

  Прочети

2020-03-17 15:11:08  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 16 март, 18 часа

  Прочети

2020-03-16 14:09:08  
 
Оспорвани решения на ОбС-Дряново пред Административен съд - Габрово

Внесени жалби против решенията на ОбС за изменение и допълнение на наредбата за социални услуги и правилника на Общинско социално предприятие ЗЕЛЕНО ДРЯНОВО   Прочети

2020-03-12 14:48:57