График на заседанията на постоянните комисии и на ОбС през м. ноември 2021г

Опис на материалите за заседанията на постоянните комисии и на Общински съвет - Дряново, представени на Председателския съвет на 11.11.2021г.   Прочети

2021-11-12 16:22:01  
 
Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 28 октомври 2021г заседание на съвета

  Прочети

2021-11-03 11:20:13  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 28 октомври

  Прочети

2021-10-25 14:16:11  
 
Предварителен дневен ред и материали за заседанието на пост. комисии на 21 oктомври

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП на 21 октомври от 14:00 часа.   Прочети

2021-10-20 14:11:38  
 
Предварителен дневен ред и материали за заседанието на пост. комисии на 19 октомври

Предварителен дневен ред и материали за заседанието на ПК ЗСДЖН, ПК ОбАОбРС и ПК ОКМДСТ на 19 октомври, вторник, от 14:00 часа.   Прочети

2021-10-18 21:30:29