Приети решения и документи на 9-тото заседание на ОбС-Дряново, проведено на 4 март

  Прочети

2020-03-11 17:43:58  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 9 март, 18 часа

  Прочети

2020-03-09 13:56:44  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 4 март, сряда

  Прочети

2020-02-29 12:04:56  
 
Заседания на постоянни комисии към ОбС на 27 февруари, четвъртък

Предварителен дневен ред и материали за заседанията на ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ.   Прочети

2020-02-27 09:26:55  
 
Заседания на постоянни комисии към ОбС на 26 февруари, сряда

Предварителен дневен ред и материали за заседанията на ПК ОбАОбРС, ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН.   Прочети

2020-02-26 10:49:45