Материали за заседанията постоянните комисии и на общинския съвет през м. август

  Прочети

2019-08-20 14:38:27  
 
Определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Дряново и Окръжен съд - Габрово

  Прочети

2019-07-31 16:08:30  
 
Решения на ОбС-Дряново приети на проведеното на 26 юли 2019г заседание

  Прочети

2019-07-31 15:56:39  
 
Материали за заседанията на постоянните комисии на 22 юли и за заседанието на ОбС-Дряново на 26 юли

  Прочети

2019-07-19 17:00:14  
 
Открита е процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Дряново и Окръжен съд - Габрово

  Прочети

2019-07-16 17:32:32